Xpect primair

Het bestuur van onze school is de Stichting Xpect Primair. Onder deze Stichting vallen momenteel 26 basisscholen, verspreid over alle stadsdelen van Tilburg. 

De voorzitter van het College van Bestuur is Mevrouw Carin Zandbergen. Zij is samen met een aantal medewerkers op het bestuurskantoor verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid en de beleidsontwikkeling van de stichting en zij houdt toezicht op de uitvoering hiervan op stichtings- en schoolniveau.

Kijkt u voor meer informatie over ons bestuur eens op de website www.xpectprimair.nl.

Om u te informeren over hoe de privacy is geregeld binnen de stichting willen wij u verwijzen naar het volgende document: privacy toelichting.
 

Cookie instellingen