Waar staan wij voor?

 

Levensbeschouwelijke identiteit


Onze school is een school op katholieke grondslag. Als team onderschrijven wij deze katholieke grondslag en werken wij vanuit een bepaald mens- en wereldbeeld, dat we hier in het kort proberen weer te geven. In ons doen en laten trachten we dagelijks een positieve levensinstelling over te dragen zonder vooroordelen en met respect voor ieders anders zijn en anders denken. De mens is een sociaal wezen, dat zich beweegt in verschillende gemeenschappen. Daarom besteden wij in ons onderwijs veel aandacht aan de sociale vaardigheden van de leerlingen. Ze leren met anderen te communiceren. Ze zijn onderdeel van een groep. Binnen deze groep is iedereen gelijkwaardig. Met deze visie bereiden we hen voor op de maatschappij. Ook zien wij het als onze taak om leerlingen te vormen tot zelfstandige, weerbare personen. Ze leren voor zichzelf op te komen, zodat ze ervaren wie ze zijn, welke rechten ze hebben en wat ze kunnen. Tevens leren we hen zich te houden aan regels en afspraken. Op deze manier weten ze zich beter staande te houden in onze samenleving.

Cookie instellingen