Ons team

De schoolleiding bestaat uit een directeur en het managementteam. Samen met de overige teamleden dragen zij zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, organisatie, de sfeer, het gezicht van de school, de leerlingenbegeleiding, de ouderhulp en het welzijn van iedereen binnen de school. Zij geven leiding en richting aan het team, staan ouders te woord en vertegenwoordigen de school in besprekingen met het schoolbestuur en andere instanties. 

De leerkracht begeleidt de groep. Daarnaast besteedt de leerkracht veel aandacht aan de uitvoering van Ons Verhaal. De teamleden zijn dagelijks bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen, het maken van lesvoorbereidingen, het inrichten van een uitdagende leeromgeving en het corrigeren van werk. Onze school werkt in drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op De Bloemaert werken we zo veel mogelijk samen als team, als gehele team of in bouwteams. 
Om kritisch naar ons onderwijs te blijven kijken en te ontwikkelen, werken we in werkgroepen die we jaarlijks vaststellen en die passend zijn bij het schoolplan. 
Een aantal teamleden werken samen met ouders in werkgroepen zoals voor het organiseren van festiviteiten, sportgebeurtenissen, het overblijven, schoolreis, schoolgids, enz. 

Managementteam
Directeur: Ingrid 
Interne begeleiders en management leden: Hanneke en Marie-Louise

Leerkrachten
Onderbouw (ob)
Groep 1/2A: Nanda en Michelle
Groep 1/2B: Anette en Hanny
Groep 1/2C: Joyce en Lobke

Middenbouw (mb)
Groep 3:    Fieke en Marian
Groep 3/4: Arianne/Mieke en Margot
Groep 4/5: Line en Roy (vervanger)
Groep 5:    Marieke en Fieke

Bovenbouw (bb)
Groep 6A: Nikki en Fieke
Groep 6B: Carolien en Michelle/Margot
Groep 7A: Johnnie en Jolanda
Groep 7B: Lianne
Groep 8A: Paul
Groep 8B: Nellie en Steffie

Overige leerkrachten
Plusklas: Line en Francis
Vakleerkracht gym: Daphne
Vakleerkracht muziek: Daan

Specialisatie
Cultuurcoördinator: Joyce
ICT- en innovatie coach: Line
Rekencoördinatoren: Nikki en Nanda
Coöperatief leren coaches: Margot, Paul, Nellie

Taken
ICT team: Johnnie, Michelle en Line
Activiteiten commissie: Carolien en Patrick
BHV team: Steffie, Carolien, Patrick, Johnnie, Paul, Michelle en Joyce

Ondersteundende teamleden
Onderwijsassistenten: Esther (ob), Ingrid D (mb) en Ragne (bb)
Managementassistent: Marlène
Conciërge: Patrick

Basisschoolcoach
Wij werken, net als andere basisscholen, mee aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. Daarom zijn er vrijwel dagelijks ook stagiaires van diverse opleidingen op onze school aanwezig. Onze basisschoolcoach is Margot.

Cookie instellingen