Het Bloemaertteam

De schoolleiding bestaat uit een directeur, een onderwijskundig teamleider en een intern begeleider. Zij dragen samen met de overige teamleden zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, organisatie, de sfeer, het gezicht van de school, de leerlingenbegeleiding, de ouderhulp en het welzijn van iedereen binnen de school. Zij geven leiding en richting aan het team, staan ouders te woord en vertegenwoordigen de school in besprekingen met het schoolbestuur en andere instanties. 

De leerkracht begeleidt de groep. Daarnaast besteedt de leerkracht veel aandacht aan de uitvoering van Ons Verhaal. De teamleden zijn dagelijks bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen, het maken van lesvoorbereidingen, het inrichten van een uitdagende leeromgeving en het corrigeren van werk.
Onze school werkt in vier onderwijsteams: kleuterbouw, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op De Bloemaert werken we zo veel mogelijk samen als team, als gehele team of in onderwijsteams. 
Om kritisch naar ons onderwijs te blijven kijken en te ontwikkelen, werken we in werkgroepen die we jaarlijks vaststellen en die passend zijn bij het schoolplan. 
Een aantal teamleden werken samen met ouders in werkgroepen zoals voor het organiseren van festiviteiten, sportgebeurtenissen, het overblijven, schoolreis, schoolgids, enz. 

Managementteam
Directeur: Inge Schamp
Onderwijskundig teamleider: Jessie ten Bokkel
Intern begeleider: Marie-José Franken

inge.schamp@xpectprimair.nl
jessie.tenbokkel@xpectprimair.nl
mariejose.franken@xpectprimair.nl

Begeleider Passend Onderwijs (BPO): Angela van Strien


Onze school heeft twee bouwdelen: 

Kleuterbouw 

 

 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

1/2 A 

Nanda

Nanda 

Anette

Anette 

Anette/Nanda 

1/2 B 

Marieke

Marieke 

Hanny  

Marieke

Marieke 


Onderbouw 

 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Lobke

Lobke

Pien

Pien

Pien

3/4 

Marian

Marian

Marian

Michelle

Michelle

Daan

Daan

Daan

Daan

Daan


Middenbouw 

 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Carolien

Ilja

Carolien

Ilja

Ilja

5/6 

Danny  

Danny 

Danny 

Danny 

Danny 

Kevin

Kevin

Kevin

Kevin

Kevin


Bovenbouw 

 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Marit

Marit

Marit

Marit

Marit

7/8 

Nikki

Nikki

Nikki

Nikki

Nikki

Nicki

Nicki

Nicki

Nicki

Nicki


Overige leerkrachten
Vakleerkracht gym: Luc

Specialisatie
Cultuurcoördinator: Jessie
Rekencoördinator: Nikki
NME coördinator: Anette
Xpeers: Jessie/Marie-José

Taken
ICT team: Michelle, Danny
Activiteiten commissie: Hanny, per activiteit 1 of 2 teamleden 
BHV team: Carolien, Michelle, Ragne, Luc
Vertrouwenspersoon: Carolien Hofhuis
MR teamleden: Marian, Michelle, Marieke

Ondersteundende teamleden
Onderwijsassistenten: Ingrid voor onderbouw, Bente voor kleuter- en onderbouw, Pleun voor midden- en bovenbouw.
Leerkrachtondersteuner: Ragne voor onderbouw en 1 dag in de week als leerkracht op een groep door de hele school
Administratief medewerker: Anouk (bs.de.bloemaert@xpectprimair.nl)
Conciërge: Joep

Basisschoolcoach
Wij werken, net als andere basisscholen, mee aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. Daarom zijn er vrijwel dagelijks ook stagiaires van diverse opleidingen op onze school aanwezig. Onze basisschoolcoach is Carolien (dinsdag).

Cookie instellingen