9. Ondersteuningsteam

Er is met grote regelmaat een bijeenkomst met het ondersteuningsteam en Jessie, onderwijskundig teamleider met IB taken.
Deze bestaat uit de volgende mensen:
Angela van Strien, begeleider passend onderwijs te bereiken op angela.vanstrien@xpectprimair.nl
Marjolein van Rijt: schoolmaatschappelijk werk te bereiken op m.vanrijt@toegangtilburg.nl
Kim van de Linden, jeugdverpleegkundige te bereiken op k.vd.linden@ggdhvb.nl


Hieronder wat meer informatieover de bovengenoemde personen.
Angela van Strien
In verband met Passend Onderwijs zijn we als school verplicht om er alles aan te doen om kinderen met speciale onderwijsbehoeften beter op te kunnen vangen en proberen we op voorhand gedragsproblemen te voorkomen. We hebben samen met onze Xpect collega school Klinkers een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) in dienst. Haar naam is Angela van Strien. Ze werkt voor ons 1,5 dag. Haar werkzaamheden worden afgestemd met Jessie, ons onderwijskundige teamleider.

Marjolein van Rijt
Ik ben Marjolein van Rijt, sinds 10 mei verbonden aan de Bloemaert als Schoolmaatschappelijk Werker. Dit schooljaar ben ik op donderdag tot 14.00 uur aanwezig en aanspreekbaar op school. Voorheen ben ik werkzaam geweest als intensief ambulant hulpverlener binnen de jeugdzorg.
Je kunt bij mij terecht met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van je kind. Maar ook als je je zorgen maakt over hoe het met je kind gaat op school en/of thuis. Ik kan met je meedenken, adviseren, zelf lichte ondersteuning bieden aan kinderen en/of ouders (d.m.v. gesprekjes) en meekijken welke hulp het meest passend is. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.
Tevens neem ik deel aan overleggen op school waar verschillende disciplines bij aanwezig zijn. Alles in het belang van het kind.
Wie weet tot ziens!
Vriendelijke groeten,
Marjolein van Rijt; m.vanrijt@toegangtilburg.nl. Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag tot 14.00 uur en vrijdag

Kim van de Linden
Bij de GGD houden wij ons bezig met de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 19 jaar.
In het ondersteuningsteam zit ik er dan ook bij om vanuit die hoek naar uw kind te kijken. Zo kijken we samen of gedrag passend is bij zijn/haar leeftijd, ligt er mogelijk een oorzaak onder en moet dit nader bekeken worden?
Als dat zo is kan ik hier een afspraak voor maken bij onze jeugdarts. Het kan ook zijn dat dit helemaal niet nodig is en dat er meer informatie en advies nodig is om met bepaalde ontwikkelingsfases om te gaan als ouder en/of leerkracht.
Hierbij kan ik helpen en ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan helpend zijn voor in de thuissituatie, maar soms ook voor op school en in de klas.
Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling van uw kind mag u contact met mij opnemen via: k.vd.linden@ggdhvb.nl
 
Cookie instellingen