1. Het Bloemaertteam

De schoolleiding bestaat uit een directeur en het managementteam. Samen met de overige teamleden dragen zij zorg voor de kwaliteit van het onderwijs, organisatie, de sfeer, het gezicht van de school, de leerlingenbegeleiding, de ouderhulp en het welzijn van iedereen binnen de school. Zij geven leiding en richting aan het team, staan ouders te woord en vertegenwoordigen de school in besprekingen met het schoolbestuur en andere instanties. 

De leerkracht begeleidt de groep. Daarnaast besteedt de leerkracht veel aandacht aan de uitvoering van Ons Verhaal. De teamleden zijn dagelijks bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren, het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen, het maken van lesvoorbereidingen, het inrichten van een uitdagende leeromgeving en het corrigeren van werk.
Onze school werkt in vier onderwijsteams: kleuterbouw, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op De Bloemaert werken we zo veel mogelijk samen als team, als gehele team of in onderwijsteams. 
Om kritisch naar ons onderwijs te blijven kijken en te ontwikkelen, werken we in werkgroepen die we jaarlijks vaststellen en die passend zijn bij het schoolplan. 
Een aantal teamleden werken samen met ouders in werkgroepen zoals voor het organiseren van festiviteiten, sportgebeurtenissen, het overblijven, schoolreis, schoolgids, enz. 

Managementteam
Directeur: Ingrid Peters 
Interne begeleiders: Hanneke Lokinen Marie-Louise Adams
Onderwijskundig teamleider: Emine Kuskan

Onze emailadressen
ingrid.peters@xpectprimair.nl
hanneke.lokin@xpectprimair.nl 
marielouise.adams@xpectprimair.nl
emine.kuskan@xpectprimair.nl


Leerkrachten
Onderwijsteam kleuterbouw
Groep 1/2A: Nanda en Marieke
Groep 1/2B: Anette en Hanny
Groep 1/2C: Marieke en Nicky

Onderwijsteam onderbouw
Groep 3: Marian en Michelle
Groep 3/4: Lobke en Joyce
Groep 4: Mieke en Michelle

Onderwijsteam middenbouw 
Groep 5: Carolien en Marie-Louise
Groep 5/6: Danny
Groep 6: Nicky en Lianne

Onderwijsteam bovenbouw 
Groep 7: Nikki en Bianca
Groep 7/8: Sanne
Groep 8: Johnnie en Emine

Overige leerkrachten
Vakleerkracht gym: Luc
Vakleerkracht muziek: Daan


Specialisatie
Cultuurcoördinator: Joyce
Rekenexperts: Nikki en Hanneke
Taalexperts: Jolanda en Marie-Louise
Xpeers: Hanneke
Taaltuin: Renske

Taken
ICT team: Johnnie, Michelle en Ingrid P.
Activiteiten commissie: Carolien, Hanny en Patrick
BHV team: Carolien, Patrick, Johnnie, Michelle, Ragne, Luc, Daan en Joyce
Vertrouwenspersoon: Carolien Hofhuis

Ondersteundende teamleden
Onderwijsassistenten: Sandy en Ingrid D
Leerkrachtondersteuner: Ragne 
Administratief medewerker: Janneke (bs.de.bloemaert@xpectprimair.nl)
Conciërge: Patrick

Basisschoolcoach
Wij werken, net als andere basisscholen, mee aan het opleiden van nieuwe leerkrachten. Daarom zijn er vrijwel dagelijks ook stagiaires van diverse opleidingen op onze school aanwezig. Onze basisschoolcoach is Carolien (dinsdag).

Cookie instellingen