Sport

Onze jongste kinderen krijgen een gymles van onze vakleerkracht lichamelijke oefening, Daphne. Daarnaast hebben de kinderen elke dag bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht. De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen uiteraard ook een les van Daphne en een gymles van hun eigen leerkracht.

Naast de gymlessen verzorgt Daphne ook het aanbod van de naschoolse sport en coördineert zij de vakantietoernooien.
Ook begeleidt zij de zogenaamde Citytrainers; kinderen uit groep 8 die tijdens de pauze diverse sportieve activiteiten aanbieden bij de groepen 3 t/m 8.

Kijkt u eens op de Facebookpagina van Daphne; u krijgt dan een indruk van wat er allemaal op sportief gebied op onze school gedaan wordt.
 
Cookie instellingen