Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 14.30 u op school zijn en dat zij op school lunchen.
Op vrijdag is de school om 12.15 uur uit.

De kinderen lunchen in de eigen klas. Hierna spelen zij onder toezicht van overblijfouders op een van de schoolpleinen.
Hiervoor zijn wij altijd op zoek naar overblijfouders. Meer informatie hierover vindt u hier
Cookie instellingen