Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 14.30 uur op school zijn en dat zij op school lunchen.
Op vrijdag is de school om 12.15 uur uit.

De kinderen lunchen in de eigen klas. Hierna spelen zij onder toezicht van overblijfouders op de drie schoolpleinen:
het klauterwout (beter bekend als het Groene Plein), het mozaïekveld en het kleuterplein.
De kleuters mogen tijdens deze pauze alleen op het kleuterplein spelen. Alle overige kinderen mogen gedurende de speeltijd (12.15 - 12.45 uur) wisselen van schoolpleinen. 

Wij zijn altijd op zoek naar overblijfouders. Meer informatie hierover vindt u hier
Cookie instellingen