School in de wijk

Onze school staat in Dalem Zuid, een wijk in De Reeshof in Tilburg.
Wij zijn een onderdeel van 'Grote Beemd'. In dit gebouw bevinden zich basisschool De Bloemaert en basisschool Jan Ligthart Driecant en Kinderstad Tilburg. Basisschool Koolhoven huurt ook een aantal lokalen in de 'Grote Beemd'.
In 'Grote Beemd' zijn voorzieningen zoals kinderopvang, welzijn en jeugdgezondheidszorg.  

Doordat we midden in de wijk staan en veel met elkaar samenwerken levert dat vele voordelen op; tal van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar zijn bij elkaar gebracht zoals Factorium met muzieklessen en R-Newt met buitenschoolse activiteiten.
De scholen en de diverse instellingen hebben allemaal een eigen entree, maar zijn ook te bereiken via de centrale hoofdingang. In het centrale deel van de 'Grote Beemd' bevinden zich een aula en twee gymzalen.

Meer informatie kunt u vinden op www.grotebeemd.nl.


Kinderopvang Grote Beemd in Dalem Zuid | Kinderstad Tilburg
We werken nauw samen met Kinderstad. Veel van onze kinderen gaan daar naar voorschoolse en naschoolse opvang (BSO) en ze komen de kinderen binnen in ons gebouw ophalen. We kennen elkaar goed, lopen makkelijk bij elkaar naar binnen. 
We werken nauw samen met de kinderen van Kinderstad. We willen de peuters kennis laten maken met ons als basisschool. Samen boekjes voorlezen in onze gezamenlijke bibliotheek (samen met Driecant) en samen fruit eten, etc. Zo kunnen we voor een nog betere overgang zorgen van Kinderstad naar De Bloemaert.
Link naar Kinderstad Grote Beemd.
Cookie instellingen