Hulpouder gezocht

Onze school kan niet functioneren zonder de hulp van ouders. Op diverse momenten tijdens het schooljaar zijn we blij met ouders die een handje komen helpen. Te denken valt hierbij aan het verzorgen van de bibliotheekboeken voor de klas van je kind, het meegaan op educatieve uitjes of het 'luizenpluizen'. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een formulier waarop ze kunnen aangeven hoe ze zouden willen helpen op De Bloemaert.
Ouders die later instromen, krijgen bij de start ook dit formulier. 
De communicatie hiervoor verloopt altijd via de eigen leerkrachten. 
Cookie instellingen