Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school maakt samen met nog 26 andere basisscholen in Tilburg onderdeel uit van Stichting XPectPrimair, het bestuur. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van XPect Primair is een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur, bespreekt bovenschoolse ontwikkelingen en is betrokken bij de totstandkoming van beleid.
Iedere school van XPect Primair is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder en een personeelslid. De leden worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen. De leden van de GMR geven instemming of advies over de beleidskeuzes van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur informeert de GMR over wat er speelt in de organisatie.

De GMR-leden op hun beurt, behoren hun eigen achterban (ouders en collega's) goed te informeren over wat er in de GMR besproken wordt.

Onze school wordt binnen de GMR vertegenwoordigd door Wendy Liebregts - Snelders, ouder.

 

Cookie instellingen