Onze leerlingenraad

Op De Bloemaert hebben we een leerlingenraad. Daar zitten kinderen in van groep 3 tot en met 8, uit iedere groep één leerling. 
Tweewekelijks hebben zij een vergadering van een uur, samen met Ingrid. Alle leden van de leerlingenraad zijn eigenaar van de agenda en voor het verloop van de processen. Soraya is voorzitter en samen met Ingrid bereidt zij de vergaderingen voor. 
De leerlingenraad heeft ook een PR-team gevormd. Bycko is teamleider en verder zit er uit iedere groep (vanaf groep 3) één kind in. Het team helpt met PR activiteiten zoals rondleidingen met ouders die onze school komen bekijken.
Ons Verhaal staat vaak centraal tijdens de discussies. Samen ontwikkelen we het onderwijs op De Bloemaert. 

Cookie instellingen