Ontwikkelingen Bloemaert

Wij staan als school niet stil en zijn volop in beweging.
De driehoek ouders - kind - school krijgt in onze ontwikkelingen steeds alle aandacht. Tenslotte doen we het niet alleen, maar met alle betrokkenen. De leerlingenraad denkt mee over wat goed onderwijs is. Zij kunnen dit prima verwoorden en ook als we verder gaan op details is hun inbreng van groot belang. We moeten tenslotte bezig zijn met wat hun behoeften zijn, gecombineerd met onze kennis over leren leren. Ouders worden ook gevraagd mee te denken. Dit jaar starten we met een klankbordgroep ouders. Op bepaalde tijden zijn alle ouders uitgenodigd om mee te denken over hoe we het onderwijs het beste vorm kunnen geven, vanuit onze missie en visie. 

Samen ontwikkelen is ook iets wat we bij onze kinderen stimuleren, samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel; twee weten immers meer dan één.En vier ogen zien meer dan twee!
 
Cookie instellingen