Vak- en groepsoverstijgend werken

Vakoverstijgend werken

Vergelijk het met een salade, we geven vakken die los van elkaar nog te herkennen zijn, ze zijn wel in samenhang met elkaar gecreëerd. De losse ingrediënten (vakken) vormen samen de salade. 

Meer verbinding tussen vakken kan het onderwijs voor kinderen meer betekenisvol maken. Een vakoverstijgende aanpak geeft kinderen een dieper en meer samenhangend inzicht in de leerstof en kan ook hun leermotivatie vergroten. Het voordeel van vakoverstijgend werken is dat we de methodes wel nog kunnen gebruiken als ondersteuning. We zetten de methodes passend in. De Bloemaert is zich hierin steeds meer aan het verdiepen en over drie jaar willen we ons expert noemen in vakoverstijgend werken.

 

Groepsoverstijgend werken

Op De Bloemaert werken we groepsoverstijgend als het een meerwaarde heeft voor de uitvoering en inhoud van het vak of activiteit. We leren van, met en aan elkaar. Met die gedachte willen we alle mogelijkheden te allen tijde benutten.

Cookie instellingen