Leergemeenschap

Op De Bloemaert zorgen we met elkaar voor een veilige omgeving waarin kinderen  en teamleden zich prettig kunnen ontwikkelen. Een omgeving waarin zij durven zeggen wat ze moeilijk en spannend vinden, waarin ze iets nieuws durven doen en waarin ze ook trots kunnen zijn op wat ze al kunnen. Een omgeving die uitdaagt, inspireert en uitnodigt om je al onderzoekend te ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en teamleden zelf eigenaar zijn van hun leerproces.
Door een kritische houding naar onszelf, het uitwisselen van kennis en ervaringen met elkaar te delen verbeteren we onszelf en ons onderwijs elke dag weer.

Op De Bloemaert werken we daarom in professionele leergemeenschappen. Als team in zijn geheel en in kleinere teams zoals in een onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwteam. We hebben een gezamenlijke doel en functioneren in een lerende cultuur. Dit zal de komende jaren steeds meer inhoud en focus gaan krijgen. 
Professionele leergemeenschap verwijst naar het permanente samen delen, onderzoeken en verbeteren. Meer autonomie voor het team, dus samen met collega's, bestuderen ze hun eigen handelen om zo het onderwijs aan onze kinderen te verbeteren. Geen verbeteringen die van bovenaf zijn opgelegd, maar initiatieven die door teamleden bedacht en uitgevoerd worden.
 
Met een professionele cultuur willen we ons onderwijssysteem op De Bloemaert aanpassen aan Ons Verhaal, waarbij alle betrokkenen samenwerken en leren om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het verbeteren van de motivatie en het leren van onze kinderen.
 
Ons leiderschap is gericht op het begeleiden, ondersteunen en faciliteren van samen leren.
Onze organisatiestructuur van professionele leergemeenschappen maakt samen leren mogelijk. We zijn bezig om werkgewoontes te ontwikkelen die samenwerkend leren bevorderen en ruimte bieden om elkaar te ondersteunen.
In de toekomst willen we een informatiesysteem gebruiken met de focus op het leren van kinderen wat uiteindelijk positieve gevolgen heeft voor de resultaten.
In de toekomst willen we dat onze focus op samen ontwikkelen in ons DNA gaat zitten met als kernwoorden intrinsieke motivatie, betrokkenheid, toewijding en werkplezier. 
 
 

 

 

Cookie instellingen