Groepssamenstelling op De Bloemaert

De kinderen van De Bloemaert: een bont palet van bloemen

Zie hier ons filmpje voor schooljaar 2021-2022

Basisschool De Bloemaert wil ieder kind een veilige, gezonde, gelukkige en kansrijke schooltijd bieden. We zien onze school als een tuin vol bloemen, in alle soorten en maten, geuren en kleuren. Al onze kinderen samen zijn een prachtig, bont palet van bloemen. Ons uitgangspunt is dat we het kind zien, dat we zo goed mogelijk inspelen op hun talenten en behoeften. Vandaar dat we SAMEN een groepsindeling hebben opgesteld die naar onze overtuiging het beste past bij onze visie (Ons Verhaal), onze waarden, onze kinderen én ons team. Waarbij de ontwikkeling van onze kinderen centraal staat én waarbij wij flexibel kunnen inspelen op dat wat nodig is voor de kinderen. Hiermee zetten we weer een stap in het waarmaken van onze gezamenlijke ambitie: ons onderwijs op een (nog) hoger plan brengen en diep leren realiseren bij onze kinderen. Elke dag weer.

Evenwichtig en zorgvuldig besluit
Een groepsindeling doen we als school niet zomaar even. Dat gebeurt bij De Bloemaert vooral samen, zorgvuldig én transparant. In samenspraak met de leerlingenraad, de klankbordgroep ouders, MR én met het hele team van leerkrachten. We zijn daardoor tot een evenwichtig besluit gekomen om de groepen zo in te delen waarbij onze kinderen maximaal tot hun recht komen. Daarin hebben we een balans weten te vinden tussen de samenstelling van de groepen, het totaal aantal kinderen in het nieuwe schooljaar en de beschikbaarheid en expertise van onze leerkrachten.

De organisatie van ons onderwijs
Een kind brengt 8 jaar door bij ons op school en groeit van een peuter uit tot een tiener. We begeleiden kinderen in hun groei- en ontwikkelingsproces. Van een spelend kind dat leert tijdens het spelen in de kleutergroep, naar leerkind dat leert door te spelen. In de midden- en bovenbouw, ontwikkelt het kind steeds meer de ontdekkende en onderzoekende vaardigheden. Daarbij bieden we onze kinderen een zodanige structuur aan waardoor rust en duidelijkheid ontstaat. Ons streven is om ieder kind twee keer in zijn/haar schoolloopbaan in een combinatieklas te plaatsen.
 
 


De kleuterbouw
Wanneer een kind vier jaar wordt, stroomt het als jongste kleuter in, in een groep ½ (de kleuterbouw). In een kleutergroep zitten leerlingen van 4 tot en met 6 jaar bij elkaar. We hebben op De Bloemaert bewust gekozen voor het groeperen van heterogene kleutergroepen, waarbij leerlingen van verschillende leeftijden, bij elkaar in de groep zitten.
Doordat jongste en oudste kleuters samen in een groep zitten, ontstaat er wisselwerking tussen de jongste en oudste kleuters. De oudste kleuters weten al hoe het in de groep werkt en zullen het goede voorbeeld geven aan de kinderen die net op school zijn gekomen. Doordat we instroom van leerlingen over beide groepen verdeeld kan worden, hebben we twee evenwichtig samengestelde kleutergroepen, die nauw samenwerken.
Elk kind wordt aan de hand van leerlijnen, gevolgd in zijn of haar ontwikkeling en door de leerkracht uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. Door ieder kind individueel te volgen, speelt en leert het kind op eigen tempo en het eigen niveau. De oudste kleuters groeien in hun rol van oudste kleuter en bemerken dat zij steeds meer leren en uiteindelijk na gemiddeld 1,5 tot 2,5 jaar kleuteren, klaar zijn voor hun overstap naar groep 3.

De onder-, midden- en bovenbouw
Vanaf groep 3 werken wij met drie bouwen, telkens bestaande uit 2 leerjaren. Elke bouw is geformeerd volgens dezelfde structuur. Voor de onderbouw is dat: een groep 3, een groep 3/4 en een groep 4. In elk bouw werken we dus met zowel homogene groepen, als met een heterogene groep. In een homogene groep, zitten alleen kinderen van hetzelfde leerjaar, terwijl in een heterogene groep, kinderen van twee verschillende leerjaren bij elkaar zitten. Op De Bloemaert hebben wij heel bewust gekozen voor deze samenstelling van de bouwen:
  1. Deze structuur biedt rust en duidelijkheid aan de kinderen, leerkrachten en ouders.
  2. De kinderen doorlopen elke bouw dezelfde cyclus van jongste leerling, naar oudste leerling. De afwisseling tussen jongste leerling en oudste leerling zijn, brengt met zich mee dat de kinderen verschillende ervaringen opdoen en verschillende vaardigheden ontwikkelen: het ene jaar ben je de jongste leerling die hulp nodig heeft van een oudste leerling, terwijl je het andere jaar juist de oudste leerling bent die die hulp kan bieden. De samenwerking tussen kinderen van verschillende leeftijden, ervaren wij een grote meerwaarde binnen ons onderwijs. Wanneer een kind iets uitlegt aan een ander kind, leidt dat voor beide kinderen tot een beter begrip. In de middagen werken de kinderen uit één bouw, dan ook gezamenlijk aan vakoverstijgende wereld oriënterende projecten. Deze ervaringen, worden versterkt in een heterogene groep. Naast onze eigen ervaringen, heeft literatuur op het terrein van Diep Leren ons inzichten verschaft die deze ervaringen bevestigen. Zo wordt bijvoorbeeld de competentie Samenwerken extra ontwikkeld door het groepsoverstijgend werken.
  3. In een homogene groep is minder niveauverschil tussen de kinderen onderling, waardoor het makkelijker is om te differentiëren binnen de groep: het ene kind heeft immers extra uitleg nodig, terwijl een ander kind behoefte heeft aan extra uitdaging. Het is een grote meerwaarde voor de leerkrachten, dat er altijd een parallel collega aanwezig is. Samen zijn de leerkrachten verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod aan de totale groep kinderen en kunnen leerkrachten elkaar helpen en ontlasten. Dagelijks zijn dus drie leerkrachten (en een onderwijsassistent) verantwoordelijk voor de lessen van twee jaargroepen, waardoor het mogelijk wordt om met twee leerkrachten tegelijk instructie te geven aan een relatief kleine groep kinderen, terwijl de derde leerkracht toezicht houdt op de kinderen die zelfstandig aan het werk zijn.
  4. Omdat beide groepssamenstellingen (homogeen en heterogeen) voor- en nadelen hebben ten opzichte van elkaar, streven wij ernaar om de kinderen beide ervaringen op te laten doen. Doordat wij echter in elke bouw met beide groepssamenstellingen werken, is het mogelijk om voor ieder kind het beste te kiezen (en zo ook voor onze leerkrachten).

 
Cookie instellingen