Gezonde school

Basisschool de Bloemaert mag zich officieel sinds mei 2020 Gezonde School noemen, wat inhoud dat wij voldoen aan de landelijke richtlijnen rondom het thema certificaat Bewegen en Sport.
Zo krijgt iedere leerling op de Bloemaert één keer per week bewegingsonderwijs, gegeven door de vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vakwerkplan, waardoor planmatig onderwijs wordt aangeboden in verschillende leerlijnen. De motorische ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd op basis van de 4-SSEN-test, welke inzicht geeft in de grove motoriek. Er is mogelijkheid om MRT (Motorisch Remedial Teaching) op te starten (in samenwerking met een fysiotherapeut), zodat uw kind meer zelfvertrouwen en plezier in bewegen krijgt.
 

Ons Groene Schoolplein is onderdeel van onze Gezonde School en is in April 2020 gerealiseerd. 
Kinderen spelen op heel andere wijze op een groen schoolplein, wat gunstige effecten heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Wij zijn erg trots op ons , tot ‘Klauterwoud’ omgedoopte groene speelplek!

Schooljaar 2019-2020 is er geld vrijgemaakt om bidons te verstrekken aan alle leerlingen op de Bloemaert om water drinken te stimuleren. Gezond drink gedrag onder schooltijd draagt bij aan een gezondere leefstijl van onze kinderen. In het kader van duurzaamheid helpt deze gezonde keuze ook om het verbruik van plastic terug te dringen binnen de schoolmuren.

Kinderen uit groep 7 en 8 van de Bloemaert lopen / rennen op toerbeurt wekelijks op vrijdag de Daily Mile op het parcours aan de Spaarnwoudelaan op de Playground. 1600 meter, in Engelse term ook wel een ‘mile’ genoemd. Wij stimuleren dit extra beweegmoment onder schooltijd, wat wetenschappelijk bewezen ook nog betere concentratie en leerprestaties tot gevolg heeft. In de buitenlucht, weer of geen weer!

Georganiseerde pauzesport wordt verzorgd door leerlingen uit groep 8 die opgeleid zijn tot Citytrainer Junior. Deze Citytrainers Junior bieden sport spelletjes aan en zorgen voor een zo zinvol mogelijke, gezellige pauze op de Bloemaert. Deze extra beweegmomenten zijn vrijblijvend voor de leerlingen, maar worden wel gestimuleerd!

Op onze Gezonde School geven wij daarnaast extra aandacht aan naschoolse beweegmomenten die plaatsvinden in en rondom school op maandag en/of woensdag.  Verzorgd door vakleerkracht Daphne en regelmatig wordt hier een vereniging uitgenodigd, zodat nieuwe sporten geïntroduceerd kunnen worden. Sportverenigingen hebben kans zich te profileren, doorstroom richting de club is laagdrempelig voor leerlingen en prikkelen van nieuwe talenten vind plaats. 
 
Samen bewegen op en na school gebeurt in samenwerking met Tharique en Monique van Buurtsport, beide werkzaam voor de gemeente Tilburg. Zij verzorgen wijkgerichte activiteiten op de Playground Reeshof, gelegen aan de Spaarnwoudelaan voor met name leerlingen uit groep 7 en 8 van onze school. Bij kouder weer verplaatsen activiteiten naar de Grote Beemd in de gymzaal. Inschrijven is niet nodig en deelname is  gratis.

Voor de jongere kinderen van onze school is er wekelijks na schooltijd ruimte om aan te sluiten bij Harold, werkzaam bij R-NEWT kids. Hij is op woensdag op het schoolplein van de Bloemaert te vinden en bij slechter weer wijkt hij uit naar de aula van de Grote Beemd, waarbij hij sport & spel materiaal uitleent aan een ieder die dat wil en een luisterend oor biedt aan ouders en kinderen.
 

Cookie instellingen