DaVinci

DaVinci is een methode voor wereldoriëntatie. Vakken zoals biologie, natuurkunde, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek. De Bloemaert verweeft daar nog eens Cultuur doorheen. 
We starten met deze methode vanaf het schooljaar 2021-2022 en zullen de 
DaVinci uren plaatsvinden in de middagen
 
 

Even kort wat weetjes over DaVinci: 

  • De kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ worden in een doorlopende lijn in groep 1 tot en met 8 behandeld. 

  • We werken thematisch. We openen een thema op een ludieke manier binnen een onderwijsteam en we sluiten af met ouders. We werken vakoverstijgend. 

  • We gaan groepsoverstijgend werken; in een onderwijsteam 

  • We kunnen met deze methode passend onderwijs aanbieden, maatwerk en diversiteit. 

  • We gaan contextrijk leren; de omgeving gaan we actief betrekken 

  • We gaan onderzoekend en ontwerpend leren 

  • De thema's zijn vanuit visie op het kind en de wereld: niet zomaar losse projecten maar weloverwegen onderwerpen en doorlopende leerlijnen.  


 

 

Cookie instellingen