Cultuur als verbindende factor

Op basisschool De Bloemaert vinden wij cultuuronderwijs belangrijk. 
Het samen vieren en het accepteren en waarderen van onderlinge overeenkomsten en verschillen, heeft dus alles te maken met cultuuronderwijs.
Cultuur is een voortdurend proces van betekenis geven
 
Op basisschool De Bloemaert werken we binnen Cultuur met Kwaliteit Tilburg, samen met een vaste groep kunstenaars, met wie wij de beeldende lessen vormgeven.
Creativiteit heeft alles te maken met wat je denkt, wat je vindt en wat je doet in interactie met de omgeving. Wanneer we creativiteit bij kinderen ontwikkelen, stellen we hen in staat om daadkrachtig en flexibel om te gaan met problemen en uitdagingen en bieden we hen de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te ontdekken.
 
Cultuuronderwijs
  • Cultureel bewustzijn van de leerlingen ontwikkelen 
  • Reflecteren op cultuur. 
  • We prikkelen en ontwikkelen het reflectief vermogen van onze kinderen, door kunstuitingen te analyseren en interpreteren. 
  • Cultuur is alles wat ons van elkaar onderscheidt en wat ons bindt. 
  • Kunst is een uitingsvorm van cultuur
  • We prikkelen de menselijke zintuigen en geest 
  • We ontwikkelen de cultureel bewustzijn van onze kinderen 
  • Het is een verweven vak in ons gehele onderwijs op De Bloemaert
  • Kunst, creativiteit en cultuur zijn weliswaar met elkaar verbonden
 
We streven op De Bloemaert naar vakkenintegratie met cultuur als verbindende factor. Dit in samenhang met onze schoolontwikkelingen, zoals het gebruik van coöperatieve werkvormen, executieve functies, kennis van metacognitie en opbrengstgericht werken aan de hand van doelen. Juist door vakken geïntegreerd aan te bieden, richten we ons met het onderwijs op De Bloemaert niet alleen op kennisoverdracht, maar ook op de persoonsvorming van de kinderen. Door bewust aandacht te geven aan de ontwikkeling van het cultureel bewustzijn en het creatieve vermogen van het kind, streven wij ernaar om ieder kind veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op te laten groeien.
 
 


Cookie instellingen