Coöperatieve werk- en leervormen

Op De Bloemaert werken wij volgens de principes van coöperatief leren. Eén van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is het werken met 'structuren'. Kinderen kunnen verwerking van de leerstof ieder voor zich in hun werkboek doen, maar het is natuurlijk veel aantrekkelijker als ze dat samen met anderen mogen doen. Kinderen hebben behoefte aan praten, bewegen en leren en juist die interactie staat centraal bij de structuren. Onderzoek heeft aangetoond dat deze manier van werken betrokkenheid bij leerlingen creëert en een posititeve invloed heeft op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en metacognitie.
 
De gedachte achter coöperatief leren is ook terug te zien in onze klassenorganisatie. De kinderen zitten bijvoorbeeld in 'teams', waarin zij gedeelde verantwoordelijkheden hebben. We werken samen aan leren én organiseren. Door middel van Team- en Klasbouwers werken we ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en het klassenklimaat.
 
Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? Maak dan een afpsraak voor een rondleiding!
Cookie instellingen