Middenbouw

Welkom bij ons informatiedeel van onderwijsteam middenbouw


Dagindeling
In de middenbouw krijgen de kinderen één keer in de week begrijpend lezen aangeboden met behulp van de methode ‘beter bij leren’. Voor deze lessen staat 45 minuten per week op de planning. Toch zijn dit niet de enige momenten waarop begrijpend lezen aan bod komt. De doelen voor Begrijpend lezen komen terug bij bijvoorbeeld teksten die wij behandelen naar aanleiding van de thema's van DaVinci, maar ook bij andere lessen zoals bijvoorbeeld taal. 
Taal wordt vier keer per week aangeboden met behulp van de methode ‘Staal’. Voor de taallessen staan ongeveer 30 minuten per les gepland. Verder wordt er nog extra aandacht besteedt aan taal op het agendablad. 
Spelling wordt net als taal vier keer in de week aangeboden. Ook spelling wordt aangeboden met behulp van de methode ‘Staal’. Voor elke les spelling staat 25 minuten op de planning. Verder wordt er nog extra aandacht besteedt aan spelling op het agendablad.  
Rekenen wordt dagelijks aangeboden. Voor de rekenlessen staat 60 minuten op de planning. Verder wordt er nog extra aandacht besteedt aan rekenen op het agendablad.  
In de middenbouw wordt twee keer per week 15 minuten voorgelezen. Ook wordt er minimaal twee keer per week 30 minuten zelfstandig gelezen.  
De rekendoelen en de categorieën van spelling vind je onderaan dit kennisdocument.
 
Agendablad  
Eens per week krijgen de kinderen een agendablad. Op het agendablad gaan de kinderen taken plannen. Deze taken gaan zij zelfstandig uitvoeren. Zo leren de kinderen plannen, de juiste spullen zoeken, inschatten hoe groot de taak is, inschatten of deze taak af komt voor de pauze of het einde van de school, ze leren taken af te maken en ze leren samenwerken. Op het agendablad staan vakken als rekenen, spelling, DaVinci, Engels, schrijven van teksten, lezen, schrijven van handschrift en andere schoolvakken.  
 
Gymtijden en douchen  
De kinderen krijgen twee keer in de week gymles. Na de gymles wordt er op De Bloemaert gedoucht. Belangrijk om je zoon/dochter daarom altijd een handdoek mee te geven. Bij uitzonderlijke gevallen worden er met de ouders andere afspraken gemaakt.  

De kinderen van groep 5 gymmen op:  

  • Maandag 08.30 - 09.15 u. 
  • Woensdag 11.15 - 12.00 u.   
De kinderen van groep 5/6 gymmen op:  
  • Woensdag 10.30 - 11.15 u. 
  • Vrijdag 11.15 - 12.00  u. 
De kinderen van groep 6 gymmen op:  
  • Maandag 12.45 - 13.30 u.  
  • Vrijdag 10.30 - 11.15 u.  

(Gemakkelijk) fruit eten 
Dagelijks eten wij fruit op school. Het zou fijn zijn als je je zoon of dochter 'makkelijk' fruit mee geeft. Doorgaans eten wij vlak voor de kleine pauze. Als het fruit eten iets langer duurt gaat het fruit mee naar buiten en wordt daar verder gegeten. Snoep en chocola mag op school weg blijven.  

Inloggen emailadres Teams 
De leerlingen hebben een eigen e-mailadres. Hiermee kunnen ze o.a. inloggen in hun mail, teams en onedrive. Het emailadres = naam.achternaam@leerling.xpectprimair.nl
Het wachtwoord is bekend je kind. Mocht deze vergeten worden dan kun je contact opnemen met de leerkracht.  

Spreken voor een groep
Tijdens de lessen van taal, DaVinci komt de vaardigheid voor een groep praten, het maken van een samenvatting, iets in eigen woorden vertellen aan bod. Mocht je kind een spreekbeurt willen geven dan kan dit in overleg.  

Huiswerk
De kinderen krijgen iedere week huiswerk mee. De week erna wordt het nagekeken. Van ouders verwachten we een herinnering aan het huiswerk, de kinderen zijn verantwoordelijk. Mocht je zoon of dochter hulp nodig hebben bij het huiswerk dan is het prettig als je bij kunt springen. Je zoon of dochter maakt het huiswerk.
 
Basispoort  
Via basispoort kan uw kind thuis in oefenprogramma’s van o.a. Staal taal, Staal spelling, Taalzee, Rekentuin, Pluspunt (rekenmethode) etc. Van de leerkracht heb je de inloggegevens gekregen. Heb je deze niet gekregen, neem dan even contact op.  
 
Bieb leesboeken 
Eens per maand gaan wij langs bij de schoolbibliotheek. Daar kiezen de kinderen een boek wat bij hen past. Wij stimuleren de kinderen om echte leesboeken te pakken. Als het boek uit is wordt van de kinderen verwacht dat ze een boekpresentatie maken.  
 
Categorieën bij spelling  
In onderstaand plaatje staan de spellingcategorieën die aangeboden worden tot het einde van groep 6. groep 5 hanteert dezelfde categorieën, maar stopt bij het tropisch-woord (nummer 19). Hier vind je ook de regels bij vernoemd zoals ze in de klas worden aangeboden en het tekentje zoals ze in het werkboek terug te vinden zijn.  
Zie deze link voor de spellings regelkaart van groep 6. En hier de regelkaart van groep 5.
 
Rekendoelen  
In onderstaande plaatjes staan de rekendoelen die aangeboden worden in groep 5 en groep 6.  Via deze link zijn de doelen te zien.


Met vriendelijke groeten,
Carolien, Bianca, Danny, Nicky en Ragne
 

Cookie instellingen