Kunst op school

Op de Bloemaert vinden wij cultuuronderwijs belangrijk. We willen onze kinderen tot cultureel bewuste en creatieve mensen opvoeden. We streven ernaar om alle kinderen in de acht jaar die zij bij ons op school doorbrengen, een breed scala aan culturele activiteiten te bieden, waaronder het bezoeken van musea en voorstellingen en het volgen van workshops in muziek, dans en drama. Ook ontvangen we regelmatig gastdocenten op school. Een vast onderdeel van onze jaarplanning is “de cultuurweek”, een schoolbreed cultureel project. 

De Bloemaert werkt al jarenlang samen met bureau CiST en met de kunstenaars van het BIK Collectief en Kinderkustklas. De kunstenaars zijn vertrouwde gezichten op school voor de leerlingen en het team. De kunstenaars van het BIK Collectief hebben samen met leerlingen uit de bovenbouw, ook het prachtige kunstwerk aan de gevel vormgegeven. Het team wordt door de kunstenaars ook begeleid in haar professionalisering op het gebied van beeldende vorming. De school heeft een speciaal ingerichte cultuurtuin, waar de kinderen creatief aan de slag kunnen en zij krijgen om de week muziekles van een vakdocent. Binnen de Grote Beemd worden ook naschoolse culturele activiteiten georganiseerd door de cultuurcoach en jaarlijks krijgen de kinderen het boekje Try Out Cultuur uitgereikt.

Cultuureducatie is opgebouwd uit vier vermogens. Met deze culturele vermogens kunnen we onze kinderen verdieping geven op kunst, cultuur en erfgoed. Door deze vermogens regelmatig toe te passen raken kinderen steeds beter in staat om probleemoplossend, kritisch en zelfstandig na te denken en te werken waarbij zij oog houden en waardering hebben voor verschillen en overeenkomsten met anderen. 


-

Cookie instellingen