Onderbouw

Welkom bij ons informatiedeel van onderwijsteam onderbouw
 
De onderbouw bestaat uit de groep 3, groep 3/4 en groep 4. De leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires, verzorgen samen het onderwijs in het onderbouwteam. 
 
Leren lezen
In groep 3 staat het leren lezen centraal. Wij werken met de methode Lijn 3. Klik hier voor de ouderinformatie brieven. 
 
Schrijven
De kinderen leren het methodisch schrift aan met de methode Klinkers. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters. 
 
Rekenen
Voor rekenen werken we in beide groepen met de methode Pluspunt 4. Klik op de groep voor het zien van de kinddoelen van groep 3 en groep 4
 
Technisch lezen
In groep 4 werken we voor het technisch lezen met de methode Estafette. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van groep vier leesniveau Avi E4 bereikt hebben. Voor het inzien van informatie over Vloeiend & Vlot, klik voor midden vier op: M4 en voor eind 4 op: E4
 
Begrijpend lezen
In groep 4 beginnen we ook met begrijpend lezen. We gebruiken naast teksten die aansluiten bij de lessen DaVinci, ook de methode Goed Begrepen. Aan de hand van diverse leesstrategieën, leren de kinderen tekstbegrip. 
 
Taal
Taalbeschouwing, woordenschat en spelling worden gegeven met de methode Staal. Klik hier voor de ouderbrief over de thema's v 1, 2, 3 en 4 van Staal.
Voor de thema's 5, 6, 7 en 8 klik hier.
Hier kun je naar een overzicht van de spellingsregels die gebruikt worden voor groep 3, En hier voor groep 4
 
DaVinci
In de lessen DaVinci besteden we aandacht aan geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en natuur en expressie. De aandachtsgebieden worden thematisch aangeboden in een 2 jarige cyclus. 
De planning  voor dit schooljaar ziet er als volgt uit link
 
Gym
De lessen lichamelijke opvoeding worden verzorgd door meneer Luc en/of de eigen groepsleerkracht. Voor de lessen hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen nodig. Deze lessen vinden plaats op: 
Groep 3: woensdag/vrijdag
Groep 3/4: maandag en woensdag 
Groep 4: woensdag/vrijdag

(Gemakkelijk) fruit eten 
Dagelijks eten wij fruit op school. Het zou fijn zijn als je zoon of dochter 'makkelijk' fruit meegeeft. Doorgaans eten wij vlak voor de kleine pauze. Als het fruit eten iets langer duurt gaat het fruit mee naar buiten en wordt daar verder gegeten. Snoep en chocola mag op school weg blijven.  

Inloggen emailadres/ Teams 
De leerlingen hebben een eigen e-mailadres. Hiermee kunnen ze o.a. inloggen in hun mail, teams en onedrive. Het emailadres is: naam.achternaam@leerling.xpectprimair.nl 
Het wachtwoord is bekend je zoon/dochter. Mocht deze vergeten worden dan kan je contact opnemen met de leerkracht.  

Als er nog vragen zijn over deze informatie of andere vragen dan kunnen de ouders altijd bij ons terecht.
 
Met vriendelijke groeten,
Marian, Lobke, Pien, Ingrid, Michelle, Bente, Ragne en Daan
 
Cookie instellingen