Kleuterbouw

Welkom bij ons informatiedeel van onderwijsteam kleuterbouw


Dagindeling
Om de dag rustig te starten, laten we de kinderen bij binnenkomst een werkje aan tafel doen. Dit noemen we de dagstart. De werkjes wisselen per dag en omvatten diverse leergebieden. Na twee weken worden er andere werkjes gekozen.
Afhankelijk van het rooster gaan de kinderen daarna in de kring of bij de leerkracht zitten. We starten de dag met een liedje en het opnoemen van de namen. Ook bespreken we welke dag het is. Daarna hebben we een kringactiviteit of een les, zoals taal of rekenen.
 
Taalactiviteiten
We gebruiken de methode schatkist als leidraad. Bij elk thema bieden wij een nieuwe letter aan. De kinderen mogen dan iets van deze letter meenemen voor in de lettertas/letterkast.
Activiteiten kunnen zijn; versjes, verhalen, rijmen, (prenten)boeken, auditieve oefeningen en gesprekken over een bepaald thema. Ook kijken wij school TV.
 
Voorbereidend lezen
Als voorbereiding op groep 3 wordt er aandacht besteed aan beginnende geletterdheid. In groep 1-2 gaat het om luisteren en klanken in woorden herkennen. Bewustzijn van zinnen en woorden (lang-kort woord), rijmen, klankgroepen (o-li-fant), isoleren van klanken (begin-, eind- of midden klank), synthese (b-oo-m = boom) en analyse van klanken (maan = m-aa-n).
 
Rekenactiviteiten
We gebruiken de methode ‘Rekenplein.’ Activiteiten hierbij zijn meten en meetkunde, tellen, getallen en getalbegrip en ruimtelijke ordening.
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We werken met de methode ‘Goed gedaan.’ Thema’s die aan bod komen, zijn onder andere: rekening houden met anderen, zelfkennis, omgaan met verschillen en zelfvertrouwen.
 
Gym
Een keer per week krijgen de kinderen gymles van Luc, vakleerkracht gym. De kinderen hebben hiervoor gymschoenen, korte broek en een T-shirt nodig (graag alles voorzien van naam.) De gymtas blijft op school en voor elke vakantie krijg en de ouders deze mee naar huis om uit te wassen en om te kijken of  de gymschoenen nog passen.
Nog enkele afspraken voor de gymles: geen hangende oorbellen en haren in een staart. Ook i.v.m. het omkleden geen maillots.
  
Muziek
De kinderen krijgen om de week muziekles van vakleerkracht Daan. Daarnaast leren we de kinderen nieuwe liedjes aan, laten we de kinderen bewegen, dansen en muziek maken.
 
Werken met ontwikkelings-en expressiemateriaal
Tijdens werktijd werken de kinderen met het digikeuzebord. Hierop staan diverse werkjes (ontwikkelingsmateriaal, reken- of taalwerkje, bouwhoek, huishoek, enz) en aan een aantal werkjes zit een doel gekoppeld. Wij houden tijdens het werken bij of kinderen deze doelen behalen. De kinderen krijgen de ene keer een opdracht en de andere mogen ze kiezen.
Tijdens het werken hebben wij 4 ruimtes ter beschikking. Dit zijn de thematuin, bouwtuin, de gang en de eigen klas. In de thematuin is op dinsdag en vrijdag juf Mayke en op donderdag juf Marieke aanwezig om de kinderen te begeleiden tijdens het werken. Ook bieden zij extra taal- en rekenondersteuning in kleine groepjes.
 
Fruitpauze en broodpauze
Kinderen eten hun meegebrachte brood, fruit en drinken op. Afspraken op school hierover zijn: geen pakjes maar bekers, gezond eten en graag alles voorzien van naam. Het is belangrijk en fijn als alles makkelijk en in een goed tempo te eten is. 
 
Spelen en lichamelijke oefening
Afhankelijk van het weer spelen we buiten of binnen. De kinderen krijgen dan vrij of geleid spel. Spelen is erg belangrijk voor de grove en fijne motoriek, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. We maken hierover duidelijke afspraken met de kinderen zoals; samen spelen, ruilen van materialen, niemand buitensluiten en samen opruimen. In de speelzaal hebben de kinderen hun gymschoenen aan en trekken warme kleding uit.
Na de broodpauze gaan de kinderen een half uur naar buiten onder toezicht van enkele overblijfouders en iemand van ons leidinggevend team (Jessie/Ingrid). 
 
Oudergesprekken
In november worden de ouders uitgenodigd voor een ontwikkelgesprek. In maart en juni zijn er oudergesprekken. De kinderen krijgen dan ook een uitdraai van het digikeuzebord mee.
 
DaVinci
DaVinci is een methode over wereldverkenning. Hij bestaat uit 4 thema’s en bij de kleuters worden de seizoenen behandeld. Nieuwsgierigheid en verwondering staat hierbij centraal. Elk thema wordt afgesloten met een
presentatie/tentoonstelling.
 
Praktische zaken

  • Als je kind jarig is, wordt de verjaardag in de klas gevierd. De ouder(s) mag hierbij aanwezig zijn. Graag van tevoren aangeven wanneer de ouder dit wil vieren.
  • Willen de ouders een setje reservekleren in de tas van uw kind doen, zodat we verschoning bij de hand hebben mocht dit nodig zijn.
  • De kinderen kunnen bij binnenkomst zelf hun fruitspullen in de bak zetten en hun jas ophangen. Wij stimuleren de zelfstandigheid van kinderen graag.
  • In de groep hebben we een klassenouder(s).
  • In de groep hebben we geregeld hulp nodig van ouders. Voor bijvoorbeeld uitstapjes, hulp in de groep tijdens knutselactiviteiten bij bepaalde thema’s, luizenmoeder, overblijfouder. Mocht een ouder hierin interesse hebben, laat het de leerkracht weten.

 
Inloggen emailadres/ Teams 
De leerlingen hebben een eigen e-mailadres. Hiermee kunnen ze o.a. inloggen in hun mail, teams en onedrive. Het emailadres is: naam.achternaam@leerling.xpectprimair.nl 
​Het wachtwoord is bekend je zoon/dochter. Mocht deze vergeten worden dan kan je contact opnemen met de leerkracht.  
 
Als er nog vragen zijn over deze informatie of andere vragen dan kunnen de ouders altijd bij ons terecht. 

Met vriendelijke groeten,
Hanny, Anette, Nanda, Marieke, Gijs en Bente

Cookie instellingen