Bovenbouw

Welkom bij ons informatiedeel van onderwijsteam bovenbouw

Gym
In de bovenbouw gymmen wij op maandag en woensdag. Op maandag krijgen de kinderen gym van meneer Luc. Hierbij werken ze volgens de bewegingsleerlijnen, waarbij ze zichzelf beoordelen in beweegbaas. Beweegbaas is een leerlingvolgsysteem, waarbij kinderen kritisch naar eigen bewegingen en de bewegingen van klasgenoten kijken. Op woensdag worden de lessen verzorgd door meneer Johnnie. Deze lessen zullen in het teken staan van spelsporten. Hierbij staan de sociale vaardigheden van de leerlingen centraal.
De kinderen hebben gymkleding, schoenen en een handdoek nodig. Na de gym frissen de kinderen zich op.

Voorlezen en zelfstandig lezen
Vier keer per week besteden wij een half uur tijd aan voorlezen, leesbeleving en zelfstandig lezen. Wij lezen voor uit boeken van bijvoorbeeld Jacques Vriends of boeken die aansluiten bij de thema's van DaVinci.

Pauzes
Wij zijn een gezonde school en vinden gezonde voeding belangrijk.
Om 10:10 uur eten wij fruit/groenten in de klas. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen makkelijk eetbaar fruit meekrijgen. Om 10:15 uur gaan wij naar buiten.
Om 12:00 uur eten wij in de klas onze boterhammen. Van 12:15 uur tot 12:45 uur gaan we naar buiten.

DaVinci
Dit jaar hebben wij in de bovenbouw drie thema's waar wij aan werken.
Thema 1
We starten met het thema Maori. De Maori woonden eeuwenlang op Nieuw-Zeeland zonder contact te hebben met andere volkeren, waardoor hun cultuur heel oorspronkelijk is gebleven. Met de Maori blikken we terug op het ontstaan van de aarde en de ontwikkeling van de werelddelen. Hierbij gaan we verder in op de begrippen wetenschappelijke verhalen versus scheppingsverhalen.
Start en afsluiting
Dit thema start op dinsdag 1 november. De afsluiting vindt plaats op donderdag 19 januari. Ouders zijn van harte welkom bij deze afsluiting van 8:30 uur tot 9:00 uur en van 14:00 uur tot 14:30 uur.

Thema 2
Thema twee heet de Nieuwste tijd. We leven in de Nieuwste Tijd en om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat we deze tijd uitgebreid behandelen. In dit thema gaan we het onder andere hebben over de Franse revolutie, de industriële revolutie en de tweede wereldoorlog.
Start en afsluiting
Met dit thema starten wij op dinsdag 24 januari. De afsluiting vindt plaats op woensdag 5 april van 14:00 uur tot 14:30 uur en op donderdag 6 april van 8:30 uur tot 9:00 uur. Wij zouden het leuk vinden als ouders op één van deze momenten komen kijken!

Thema 3
Het laatste thema waar wij dit jaar aan werken heet Aziaten. In dit thema gaan we het voornamelijk hebben over China; het Chinese keizerrijk, draken, buskruit, communisme, Tibet, mensenrechten en Oosterse geneeswijzen. Bij dit thema zullen de kinderen een werkstuk gaan maken over China.
Start en afsluiting
Het laatste thema start op dinsdag 11 april en de afsluiting vindt plaats op vrijdag 30 juni van 8:30 uur tot 9:00 uur en van 11:30 uur tot 12:00 uur.

Spreekbeurt
In de bovenbouw geeft iedere kind één spreekbeurt. Samen met het kind wordt een datum afgesproken. Deze data zijn al bekend. Het kind kiest zelf een onderwerp. Het zoeken van informatie, het maken van de presentatie en het oefenen van de presentatie gebeurt thuis.

Voorleeswedstrijd
Op De Bloemaert doen wij mee aan de voorleeswedstrijd! De kinderen die willen mogen hieraan meedoen. In elke groep worden de voorrondes gehouden. Uit elke groep komt één winnaar die weer tegen elkaar gaan strijden. De winnaar gaat naar de Tilburgse finale!

Engels
In groep 7 starten wij met het vak Engels. We werken met de methode ‘Groove.me’. Aan de hand van moderne liedjes worden de kinderen uitgedaagd om Engels te begrijpen, lezen, spreken en luisteren.

Executieve functies
Ter voorbereiding op het middelbaar onderwijs werken wij in de bovenbouw aan de executieve functies. We maken hierbij gebruik van de autometafoor. Aan de hand van de autometafoor besteden we aandacht aan de elf breinfuncties, bijvoorbeeld: nette werkomgeving, taakinitiatie, geheugen trainen, emotieregulatie, etc. Zie hier de poster.

Inloggen emailadres Teams 
De leerlingen hebben een eigen e-mailadres. Hiermee kunnen ze o.a. inloggen in hun mail, teams en onedrive. Het emailadres = naam.achternaam@leerling.xpectprimair.nl
Het wachtwoord is bekend je kind. Mocht deze vergeten worden dan kun je contact opnemen met de leerkracht.  

Als er nog vragen zijn over deze informatie of andere vragen dan kunnen de ouders altijd bij ons terecht.
 
Met vriendelijke groeten,
Nikki, Nicky, Marit en Ragne
 

Cookie instellingen